Podstrona: Publikacje / Wizytówka pracownika PRz

Publikacje

Spis publikacji

red. Arkadiusz Bednarz
 1. Bednarz A., Sęp J., Bartłomowicz R., Jaworski J.,  Wójcik A.: "Analysis of the effects of simplifications on the state of loads in a centrifugal compressor", Scientific Reports, volume 12,  16892 (2022), doi: 10.1038/s41598-022-20753-z
 2. Sałaciński M., Puchała K., Leski A., Szymczyk E., Hutsaylyuk V., Bednarz A., Synaszko P., Olkowicz K., Głowacki D.: "Technological Aspects of a Reparation of the Leading Edge of Helicopter Main Rotor Blades in Field Conditions", Applied Sciences 12 (9), 2022, DOI:10.3390/app12094249
 3. Bednarz A.: "Wpływ obciążeń aerodynamicznych na częstotliwość rezonansową sprężarki osiowej" [w:] Współczesne wyzwania transportu i elektrotechniki. Tom 2, 2021 Radom, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, ISBN: 978-83-7351-933-6
 4. Lubas M., Bednarz A.: "Material Model Effect for Simulating a Single-Lap Joint with a Blind Rivet"; Materials 2021, 14, 23, 7236; https://doi.org/10.3390/ma14237236
 5. Bednarz A., Misiolek W.Z.: „Numerical and Experimental Assessment of the Effect of Residual Stresses on the Fatigue Strength of an Aircraft Blade"; Materials 2021, 14, 5279; doi:10.3390/ma14185279
 6. Bednarz A., Misiolek W.Z.: „Assessment of the Impact of Shot-Peening on the Fatigue Life of a Compressor Blade Subjected to Resonance Vibrations”, Materials 2020, 13, 5726; doi:10.3390/ma13245726
 7. Kuźniar M., Bednarz A., Orkisz M.: "Numerical analysis of the influence of distributed propulsion system on the increase of the lift force coefficient", AIAA Propulsion and Energy 2020 Forum, AIAA 2020-3523, (2020), DOI: https://doi.org/10.2514/6.2020-3523
 8. Bednarz A.: "Influence of the Amplitude of Resonance Vibrations on Fatigue Life of a Compressor Blade with Simulated FOD Damage", Advances in Science and Technology Research Journal 14(3), (2020), strony: 22-29, DOI: https://doi.org/10.12913/22998624/122485
 9. Bednarz A.: "Evaluation of Material Data to the Numerical Strain-Life Analysis of the Compressor Blade Subjected to Resonance Vibrations", Advances in Science and Technology Research Journal 14(1), (2020), strony: 184–190, DOI: https://doi.org/10.12913/22998624/117115
 10. Bednarz A.: "Influence of the cyclic hardening model on the results of the numerical analysis of fatigue life on example of the compressor blade", Journal of Kones Vol. 26, No. 2 (2019), strony: 7-14, DOI: 10.2478/kones-2019-0026
 11. Evstifeev A., Kazarinov N., Petrov Y., Witek L., Bednarz A.: "Experimental and theoretical analysis of solid particle erosion of a steel compressor blade based on incubation time concept", Engineering Failure Analysis Volume 87 (2018), strony: 15-21, DOI:https://doi.org/10.1016/j.engfailanal.2018.01.006
 12. Bednarz A., Witek L., Petrov Yuri V., Kazarinov Nikita A., Boltynjuk E.: "Badania zmęczeniowe łopatki sprężarki z defektami mechanicznymi", TTS 12/2017 Badania
 13. Święch Ł., Bednarz A.: "Use of 33 printing technology in the aviation industry on an example of numerical experimental stress state analysis of unmanned aerial vehicle wing", Journal of Kones Vol. 24, No. 4 (2017), strony: 327-334, DOI:10.5604/01.3001.0010.3158
 14. Kuźniar M., Bednarz A., Lichoń D., Witek L.: "Validation of selected methods measured of fatigue crack length length measure in compressor blades tested in resonance conditions", Journal of Kones Vol. 24, No. 3 (2017), strony: 151-158, DOI:10.5604/01.3001.0010.3064
 15. Lichoń D., Bednarz A.: "The study on algorithm for identification the fatigue crack length of compressor blade based on amplitude-frequency resonant characteristics", Journal of Kones Vol. 24, No. 4 (2017), strony: 156-164, DOI:10.5604/01.3001.0010.3136
 16. Frącz W., Janowski G., Bednarz A.: „Ocena dokładności modelu RSC w prognozowaniu orientacji włókien w kompozytach typu drewno-polimer”, Autobusy 12/2016 Eksploatacja, strony: 918-921
 17. Bednarz A., Bąk Ł., Boltynjuk E.: „Wpływ naprężeń wstępnych w okolicy wierzchołka karbu na trwałość zmęczeniową łopatki sprężarki”, TTS 12/2016 Badania, strony: 52-55
 18. Bednarz A., Frącz W., Janowski G.: „The use of image analysis in evaluation of the fibers orientation in Wood-polymer composites (WPC)”, Open Engineering 6 (2016), strony: 737-741, DOI: 10.1515/eng-2016-0099
 19. Boltynjuk E., Gunderov D., Ubyivovk E.,  Lukianov A.V., Kshumanev A.M., Bednarz A., Valiev R.: „The structural properties of Zr-based bulk metallic glasses subjected to high pressure torsion at different temperatures”, Fourteenth Mexican Symposium on Medical Physics
 20. Witek L., Bednarz A.: „Impact of the vibration amplitude on the fatigue life of compressor blades with mechanical defects”, Journal of Kones Vol. 23, No. 3 (2016), strony: 571-576
 21. Bednarz A., Kuźniar M.: „Influence of the crack propagation velocity on heat release in compressor blades during fatigue tests”, Journal of Kones Vol. 23, No. 1 (2016), strony: 67-74
 22. Bednarz A., Bąk Ł., Boltynjuk E.: „Effect of the initial stress distribution around the top of the notch on the fatigue life of the compressor blade", Protechma 2016, Bezmiechowa (Polska) - materiały konferencyjne
 23. Witek L., Bednarz A., Stachowicz F.: „Experimental Fatigue Analysis of Compressor Blades with Preliminary Defects”, Solid State Phenomena 250, strony 263-269
 24. Bednarz A., Kuźniar M., Boltynjuk E.: „Temperature distribution as a method of measuring crack length in fatigue tests of compressor blade”, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej – Mechanika, 1/2016 (zeszyt 88)
 25. Smirnov I., Volkov G., Petrov Yu., Witek L., Bednarz A., Kazarinov N.: „Threshold erosion fracture of aero engine blades”, Proceedings of XLIII International Summer School Conference APM 2015, strony: 413 - 416
 26. Witek L., Bednarz A., Stachowicz F. Kazarinov N., Smirnov I.: „Crack propagation analysis of compressor blade subjected to resonant vibrations”, Proceedings of XLIII International Summer School Conference APM 2015, strony: 473 - 481
 27. Kazarinov N., Bratov V., Petrov Yu., Witek L., Bednarz A.: „Numerical simulation of ceramic plate penetration by cylindrical plunger”, Proceedings of XLIII International Summer School Conference APM 2015, strony: 149 - 155
 28. Witek L., Bednarz A., Stachowicz F.: „Fatigue analysis of compressor blade with preliminary defect”, Engineering Failure Analysis, Volume 58, Part 1, December 2015, strony: 229–237
 29. Witek L., Bednarz A.: „Wpływ prędkości obrotowej na częstotliwości i postacie drgań własnych łopatki sprężarki silnika lotniczego”, Logistyka 4/2015
 30. Witek L., Bednarz A.: „Numeryczno-eksperymentalna analiza naprężeń oraz drgań własnych łopatki sprężarki silnika turbinowego”, Logistyka 6 (2014), strony: 11177-11186

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję